Du er her: Nyheter » 2013 » Desember » Den store frekvensauksjonen er i gang

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Den store frekvensauksjonen er i gang

02.12.2013

800-, 900- og 1800 MHz-auksjonen startet mandag 2. desember klokken 9. Her er planen for når Post- og teletilsynet offentliggjør vinnere, resultater og priser etter fordelingen av frekvensressursene som skal brukes til å bygge mer mobilt bredbånd i Norge.

Tidspunktene under er en tentativ plan. Post- og teletilsynet (PT) vil informere budgiverne direkte og oppdatere hjemmesiden hvis denne blir endret.

PT kan ikke kommentere auksjonen, hvem som deltar, deres innspill i den forutgående høringsrunden og resultater av første og andre budrunde før disse publiseres på PTs hjemmeside. Dette skjer henholdsvis 6. desember og 10. desember.

Mandag 2. desember: Første budrunde – deltakerne byr på antall blokker i hvert frekvensbånd.

Tirsdag 3. desember: Budgiverne leverer bankgaranti til SD eller PT.

Onsdag 4. desember og torsdag 5. desember: Garantiene kontrolleres. Det gjennomføres ekstern revisjon av resultater av første budrunde.

Fredag 6. desember: Kl. 7.30 offentliggjøres resultatet av første budrunde på PTs hjemmeside. Nyheten vil inneholde informasjon om vinnende budgivere, antall blokker i hvert frekvensbånd som tildeles hver budgiver og hvem som er vinner av dekningsblokken. Budgiverne vil motta informasjonen før den publiseres. Det vil ikke bli gitt informasjon om hva vinnerne har betalt. Denne informasjonen publiseres når auksjonen er avsluttet 10. desember.

Mandag 9. desember: Andre budrunde – deltakerne byr på konkret plassering i frekvensbåndene. Etter budrunden gjennomføres ekstern revisjon av det endelige auksjonsresultatet.

Tirsdag 10. desember: Kl. 7.30 offentliggjøres det endelige auksjonsresultatet på PTs hjemmeside. Nyheten vil inneholde informasjon om antall budgivere som deltok i auksjonen, samlet pris hver budgiver skal betale og konkret plassering i frekvensbåndene for hver budgiver. Budgiverne vil motta informasjonen før den publiseres.

Kilde: Post -og teletilsynet

  • Tlf: 22 80 32 45
Fiberoptikk - Telecom - Antenneteknikk

Flexcom AS © 2011-21 - Innholdsoversikt