Du er her: Nyheter » 2012 » November » Nye krav til TV-apparater fra 1. januar 2013

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Nye krav til TV-apparater fra 1. januar 2013

27.11.2012

Fra 1. januar 2013 gjelder nye krav til TV-apparater. Kravene blir innført for å unngå forstyrrelser fra mobilt bredbånd når nye frekvenser blir tatt i bruk. Post- og teletilsynet (PT) ber bransjen være oppmerksom og tilby kundene utstyr som er i samsvar med kravene i den nye standarden.

Frekvensbåndet fra 790 MHz til 862 MHz skal i Norge brukes til mobilt bredbånd. For å sikre at de to tjenestene ikke forstyrrer hverandre, gjelder nye krav til en del TV-apparater fra 1. januar 2013. Eldre fjernsynsapparater har ikke innebygget «beskyttelse» mot signaler fra mobile bredbåndstjenester.

 

DVB-C

De nye kravene er obligatoriske for TV-apparater som støtter DVB-C. Det er først og fremst kunder som ser på fjernsyn via digitalt kabel-TV som må ha TV som støtter denne standarden for å se på TV.
Kunder som ser på fjernsyn via digitalt bakkenett, må ha TV som støtter DVB-T. Det kan være fornuftig å be kunden vurdere DVB-C, selv om hun i første omgang kanskje bare har behov for DVB-T, men senere skulle bytte TV-plattform.

 

Ekstra filter

Kunden bør også gjøres oppmerksom på at det blir viktigere enn tidligere å bruke kabler og plugger med god skjerming helt frem til TV-utstyret. Ekstra filtrering kan hjelpe i noen tilfeller, dersom kunden har TV-utstyr som ikke er godt nok forberedt på mulig interferens med mobilt bredbånd, og ikke vil investere i nytt TV-apparat.

 

Bakgrunnen for de nye kravene

Over store deler av Europa har myndighetene bestemt at frekvenser fra 790 MHz til 862 MHz skal brukes til mobile kommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd. Dette frekvensbåndet ble brukt til kringkasting til og med 2009, altså mens vi ennå hadde analoge sendinger. Båndet er ikke tatt i bruk i Norge ennå, men er altså satt av til mobilt bredbånd. Det er ventet at det blir tatt i bruk om relativt kort tid.

Når dette frekvensbåndet igjen blir tatt i bruk, vil TV-apparater bli utsatt for sterkere elektromagnetiske felt på disse frekvensene, enn da disse frekvensene ble brukt til kringkasting. Derfor gjelder nye krav til DVB-C TV-apparater fra 1. januar 2013.


Faglige utredninger om endringen

Europeiske standardiseringsmiljøer har jobbet med problemstillingen kringkasting og mobilt bredbånd siden 2009. CENELEC og ETSI leverte rapporter til EU-kommisjonen både i 2010 og 2011. Rapportene viste at når utstyr for mobilt bredbånd (for eksempel mobiltelefoner, nettbrett og USB-brikker) befinner seg mer enn tre meter fra TV-apparatet, vil styrken på det elektromagnetiske feltet fra det mobile bredbåndet ikke overstige 1 V/m. Da er sannsynligheten for forstyrrelser lav.

Med andre ord, hvis et mobilt bredbånd er minst tre meter fra TV-apparatet, er det tilstrekkelig at TV-apparatet tåler et felt på 1V/m. Rapportene poengterte også at det er store forskjeller i EMC-egenskapene til kablene og pluggene som er i dagens marked.

 

Anbefaling

Kunder som skal kjøpe TV-apparat, både for kabel-TV og digitalt bakkenett, bør sjekke om produktet er testet for immunitet mot mobilt bredbånd i frekvensbåndet fra 790 til 862 MHz. Forhandlere bør dele denne kunnskapen med kundene.
Hvis et TV-apparat har støtte for DVB-C, kan man undersøke om det er deklarert i samsvar med EN 55020:2007/A11:2011. Hvis en TV-mottaker ikke støtter DVB-C, er ikke EN 55020:2007/A11:2011 en tilstrekkelig referanse.

Kunden bør unngå de dårligste kablene og pluggene som er i dagens marked. Ekstra filtrering kan også være nødvendig hvis kunden har TV-utstyr som ikke fyller den nye standarden. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bytte ut TV-utstyr med for lav immunitet i frekvensbåndet fra 790 MHz til 862 MHz, med utstyr som har bedre immunitetsegenskaper.

 

KILDE: Post- og Teletilsynet

Ta kontakt med oss i Norsk Antenneservice AS om du ønsker mer informasjon om produkter eller løsninger som forhindrer slike forstyrrelser. 

Oslo: 23 89 75 95

Trondheim: 73 60 50 60

  • Tlf: 22 80 32 45
Fiberoptikk - Telecom - Antenneteknikk

Flexcom AS © 2011-20 - Innholdsoversikt