Du er her: Nyheter » 2012 » Desember » Tre av fire nordmenn kjenner til at det skjer en overgang fra FM-radio til digital radio

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Tre av fire nordmenn kjenner til at det skjer en overgang fra FM-radio til digital radio

17.12.2012

I 2017 forsvinner FM-signalene i Norge. Dette kommer fram i en undersøkelse utført av TNS Gallup har utført i oppdrag for Medietilsynet.

– Dette er positive funn. Myndighetenes mål er at alle husstander skal kjenne til overgangen fra FM til digital radio innen 2017, sier direktør Tom Thoresen i Medietilsynet.


Informasjonskampanje om digital radio

– 24 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de ønsker mer informasjon om overgangen til digital radio, forteller direktøren videre. I 2013 og 2014 vil derfor Medietilsynet informere befolkningen om overgangen til digital radio. – Siden en betydelig del av radiolyttingen foregår i bil, vil vi i 2013 særlig konsentrere oss om å gi informasjon til ulike arenaer hvor radiolytting i bil er særlig aktuelt, for eksempel til bilforhandlere, bilimportører, bilkjøpere og interesseforeninger, uttaler Thoresen.

Medietilsynet lanserer også en informasjonsbrosjyre myntet på forbrukere. I brosjyren gis det kortfattet informasjon om overgangen fra analog til digital radio og hvordan dette påvirker deg som forbruker. – Vi ønsker å nå bredt ut med denne informasjonsbrosjyren, sier Tom Thoresen. – I tillegg til å etablere et samarbeid med ulike elektronikkforhandlere, vil vi også legge til rette for at relevante nettsteder kan linke til en elektronisk versjon av brosjyren. Videre jobber vi med andre distribusjonsløsninger, for eksempel gjennom kommunenes servicetorg med videre.


Status utbygging

I mai startet siste etappe i utbyggingen av DAB digitalradio i Norge. 80 prosent av norske husstander hadde da tilgang til DAB. I løpet av 2013 vil dekningen komme opp i over 90 prosent. I 2014 vil NRK bygge videre til 99,5 prosent. Siden mai har mellom 50 og 60 nye DAB-sendere kommet på plass, og prosjektet er dermed i rute til full utbygging innen 2015. Når det gjelder veituneller, er planen å få DAB-dekning i tuneller over 500 meter i løpet de neste tre årene.


Hva er digital radio?

Digital radio kan du lytte til på flere måter:

Digital kringkasting (DAB/DAB+). I likhet med FM-sendinger benytter digital kringkasting radiobølger i luften for å nå frem til lytterne

Radio via internett. Via bredbånd eller mobil-nett kan du høre på radio på PC, nettbrett, telefon eller med et internettradio-apparat

Radio via digital-tv. Du kan også høre på radio via kabel, parabol eller bakkenett
Teknologien som benyttes i utbyggingen av det digitale bakkenettet for radio er DAB/DAB+, Digital Audio Broadcasting. Dette er en internasjonal standard for distribusjon av digital radiokringkasting.


Slukking i 2017

Stortinget har vedtatt en overgang til digital radiokringkasting, og har planlagt slukking av FM-båndet i 2017. Unntaket er mindre lokalradiostasjoner. Slukkingen kan gjennomføres dersom visse vilkår er innfridd. Disse er:

NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning innen 1. januar 2015

De kommersielle blokkene må være utbygd til minst 90 prosent befolkningsdekning innen 1. januar 2015

Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum
For at slukking skal kunne skje i 2017, må i tillegg disse vilkårene være oppfylt innen 1. januar 2015:

Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil (herunder adapterløsninger)

Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre på en digital radioplattform
Dersom de to sistnevnte vilkårene ikke er oppfylt innen 2015, vil ikke FM-sendingene bli avviklet før i 2019.

 

Kilde: www.medietilsynet.no

  • Tlf: 22 80 32 45
Fiberoptikk - Telecom - Antenneteknikk

Flexcom AS © 2011-20 - Innholdsoversikt