Du er her: Bedrift » Fibernett

Fibernett

Hva er fiber og hvorfor velge dette?

Fiberoptikk er et optisk system der lys (ofte fra en laser) ledes igjennom en fiberoptisk kabel. Denne kabelen har en kjerne laget av meget rent glass eller plast. Den (tråden) kan være fra flere millimeter i diameter til en brøkdel av et hårstrås tykkelse.

Fiberoptiske kabler benyttes mye i forbindelse med telekommunikasjon og kabel-Tv, spesielt når båndbreddebehovet er stort. Fiberoptiske kabler har liten demping, sammenlignet med kommunikasjonskabler laget av kobber. Optiske kabler benyttes også når signalene skal transporteres over lange strekninger.

Fordi signalet som sendes gjennom kabelen består av lys, vil ikke signalet gjennom fiberkabelen bli forstyrret av nærtliggende kabler eller miljøet rundt slik som ordinære elektriske signalkabler. Man kan derfor oppnå vesentlig høyere hastigheter og bedre stabilitet over vesentlig lengre distanser enn ved bruk av kabler med metallkjerne.
Av disse grunner er fiberoptiske kabler nær enerådende når det bygges nye nett i dag.

Flexcom AS tilbyr komplette løsninger for deg som kunde, fremtidsrettede og brukervennlige produkter som digital‐tv med mulighet for filmleie og HDTV

Dette innebærer at du som kunde kan bruke ditt fibernett til data, TV, telefon og lignende. Fiber har nesten ingen begrensinger og gir deg som kunde en meget stor kapasitet klargjort for fremtiden. Man ser veldig godt at dette gjenspeiles i dagens nybygging og prosjektering hvor man ser en mye hyppigere bruk av fiber, enten om dette er hos en bedrift, borettslag eller hjemme hos deg privat.

Vi utfører idag:

  • Blåsing av fiber
  • Installasjon sluttbruker
  • Måling / OTDR
  • Prosjektering
  • Dokumentasjon
  • Skjøting
  • Terminering

Ta kontakt med oss for mer informasjon

  • Tlf: 22 80 32 45
Fiberoptikk - Telecom - Antenneteknikk

Flexcom AS © 2011-21 - Innholdsoversikt